Стратегия

Ние сме малко и гъвкаво предприятие изцяло обърнато към клиентите и партньорите си. Основната ни цел е да превърнем нашите продукти в топ-продукти за всички, които ни опитат поне веднъж.

В близко бъдеще планираме да затворим цикъла на абсолютно чисто екологично производство, щадящо околната среда и полезно за хората.

Искаме да осигурим енергията за производствените си нужди чрез изграждане на вятърни електростанции, а също да оползотворяваме и биомасата, която се получава като остатък от производствения ни процес.

Поддържане на безкомпромисно качество на продуктите и услугите на фирмата.

Продължаване и разширяване на производството на екологично чисти продукти.

Разширяване на производството с храни за всички възрасти.

Разширяване на пазарния ни дял в България и откриване на нови работни места, както в производството, така и в дистрибуторската ни мрежа.

Тясно сътрудничество с хуманитарни организации за участие в мисии по снабдяване с детски храни.

Участие в рамковите научно – изследователски програми на Европейския съюз, съвместно с университети и институти от ЕС и България, за внедряване на последните достижения на науката за храненето в нашите продукти.

Бихме искали нашите клиенти, независимо от коя точка на земното кълбо са, да бъдат нашите най-убедени и най-добри пропагандатори и реклама за нашите продукти.
“НИКСИ”
1991 – 2016