Text Widget
Interactively incentivize team driven markets and accurate meta-services. Progressively engage cutting-edge catalysts for change after efficient potentialities. Professionally generate extensive process improvements for process-centric niche markets. Dramatically initiate end-to-end niches whereas integrated best practices. Professionally envisioneer ethical results rather than team building synergy.
Recent Works
Posts Slider

  Стратегия

  Ние сме малко и гъвкаво предприятие изцяло обърнато към клиентите и партньорите си. Основната ни цел е да превърнем нашите продукти в топ-продукти за всички, които ни опитат поне веднъж.

  В близко бъдеще планираме да затворим цикъла на абсолютно чисто екологично производство, щадящо околната среда и полезно за хората.

  Искаме да осигурим енергията за производствените си нужди чрез изграждане на вятърни електростанции, а също да оползотворяваме и биомасата, която се получава като остатък от производствения ни процес.

  Поддържане на безкомпромисно качество на продуктите и услугите на фирмата.

  Продължаване и разширяване на производството на екологично чисти продукти.

  Разширяване на производството с храни за всички възрасти.

  Разширяване на пазарния ни дял в България и откриване на нови работни места, както в производството, така и в дистрибуторската ни мрежа.

  Тясно сътрудничество с хуманитарни организации за участие в мисии по снабдяване с детски храни.

  Участие в рамковите научно – изследователски програми на Европейския съюз, съвместно с университети и институти от ЕС и България, за внедряване на последните достижения на науката за храненето в нашите продукти.

  Бихме искали нашите клиенти, независимо от коя точка на земното кълбо са, да бъдат нашите най-убедени и най-добри пропагандатори и реклама за нашите продукти.
  “НИКСИ”
  1991 – 2016