Пенсионно планиране

  • Същност;
  • Кога да се замислим за пенсия;
  • Цел на пенсионното планиране;
  • Специфични възможности за различните възрастови и социални групи;
  • Фактори, определящи размера на бъдещата пенсия;
  • Някои лесно приложими правила за пенсионно планиране.