За фирмата

„БФК НИКСИ“ АД

„БФК НИКСИ“ ЕООД е регистрирано от фирмено отделение на Софийски градски съд на 17.04.1996 година с капитал 50 000 /петдесет хиляди/ лева. С Решение № 2 / 19.10.1998 година и Решение № 3 / 19.07.2000 година, капиталът се увеличава на 5 000 000 /пет милиона/ и съответно деноминира на 5 000 /пет хиляди/ лева. С Решение № 4 / 17.10.2002 година, капиталът на дружеството се увеличава на 126 000 /сто двадесет и шест хиляди/ лева. С Решение № 5 / 12.12.2003 година фирмата се преобразува в Еднолично акционерно дружество. С Решения № 6, № 7 и № 8 до 2007 година се извършват увеличение на капитала и промени в Съвета на директорите. „БФК НИКСИ“ ЕАД е вписано в Търговския регистър, а от 03.11.2008 година е преобразувано от Еднолично акционерно дружество /ЕАД/ в Акционерно дружество /АД/. На 14.06.2014 година „БФК НИКСИ“ АД е преобразувано в Дружество с ограничена отговорност /ООД/.

“БФК НИКСИ” е член на Българската търговско-промишлена палата от 1996 година и на EAN – от 2000 година.

Основната дейност на фирмата се развива в следните направления:

  1. Производство, внос/износ и търговия на едро и дребно с детски храни,

         – производство, разпространение и износ на бебешки пюрета „Ам-Ам“;

         – внос и разпространение на детски храни ORDESA – Испания, като изключителен представител и дистрибутор.

  1. Производство, внос и разпространение на средства за първа и спешна медицинска помощ и други медицински изделия.

        – внос и разпространение на средства „BURNSHIELD“ – Република Южна Африка за първа долекарска помощ при изгаряния от всякакъв характер, като изключителен представител и дистрибутор за България;

         – внос и разпространение на медицински инструменти и консумативи и средства за спешна медицинска помощ „HERAEUS“ – Германия, като официален вносител;

         – производство и разпространение на лекарски чанти в различни размери и окомплектовка за тях;

         – производство, разпространение и износ на маски за обдишване (маски за изкуствено дишане „уста в уста“);

         – производство, разпространение и износ на ленти за кръвоспиране по „Есмарх“ (Турникети) притежаваме собствен патент за този продукт;

         – производство, разпространение и износ на аптечки за автомобили, офиси, спорт, промишлени предприятия и др.

  1. Услуги

         – Консултантска дейност, пълно рекламно и маркетингово обслужване;

         – Икономически анализи – контролинг на цяло предприятие (фирма) или на обособено звено от него, прогнози и оценка на риска;

         – Подбор и оценка на персонала;

         – Разработване на рекламни стратегии, производство, разпространение и износ на рекламни подаръци;

         – Организационна ефективност и дизайн.

„БФК НИКСИ“ има представители в цялата страна.

„БФК НИКСИ“ ползва стокови кредити – продажба на консигнация, авансови доставки, отложено плащане и други форми на стокооборота.

Готови сме да работим и да си сътрудничим с всеки, който иска да печели !

Коректността в отношенията с партньорите и клиентите ни е закон.

Ние от „БФК НИКСИ“ се стремим да правим добре всичко от първия път и то винаги !

„НИКСИ“ е наша собствена, запазена търговска марка !