Бизнес планиране

  • Изготвяне на бизнес планове и модели;
  • Анализ и оценка на бизнеса;
  • Подготовка и оценяване на инвестиционни стратегии;
  • Изготявяне и презенатация на инвестиционни проекти;
  • Подготвяне и водене на бизнес преговори;
  • Статистически анализ и и проучване на бизнеса;
  • Маркетингови проучвания и стратегии.