Услуги

КОНТРОЛИНГ

РАЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМНИ СТРАТЕГИИ

ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПЕРСОНАЛА

ОРГАНИЗАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ И ДИЗАЙН

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

ИЗРАБОТВАНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ

ИЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ ПЛАНОВЕ