Нашата стратегия

Ние сме малко и гъвкаво предприятие изцяло обърнато към клиентите и партньорите си. Основната ни цел е да превърнем нашите продукти в топ-продукти за всички, които ни опитат поне веднъж.

Всички фирми, които представляваме изповядват същата философия като нас, а имено:

  • Поддържане на безкомпромисно качество на продуктите и услугите, които предлагат;
  • Производството на екологично чисти продукти;
  • Коректност и отговорност към партньори, служители и клиенти.

Разширяване на пазарния ни дял в България и откриване на нови работни места, както в дистрибуторската ни мрежа, така и в производството.

Тясно сътрудничество с хуманитарни организации за участие в мисии по снабдяване с детски храни и средства за първа помощ.

Участие в рамкови научно – изследователски програми, съвместно с университети и институти от целия свят и България, за внедряване на последните достижения на науката за храненето в нашите продукти.

Бихме искали нашите клиенти, независимо от коя точка на земното кълбо са, да бъдат най-убедените и най-добри подръжници и реклама за нашите продукти и услуги.


“НИКСИ”
1991 –
 2022