Организационна ефективност и дизайн

Ние помагаме на нашите клиенти да създават и развиват компании, постигащи високи резултати като работим с тях за да изясним и въведем бизнес стратегии и стратегии по човешките ресурси.
Нашите екипи консултират в областта на развитие на компанията чрез създаване и въвеждане на ясни процеси и процедури по оценяване на работните места, въвеждане на ясни организационни връзки, работещи организационни структури, преструктуриране и др.